Integritetspolicy – GDPR

GDPR – Trygg hantering av dina personuppgifter Hotell Nivå värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vår integritetspolicy redogör för Hotell Nivås bestämmelser kring insamlande och behandling av personuppgifter. Hotell Nivå förbinder sig att respektera och skydda sådan information och din personliga integritet i enlighet med gällande den nya GDPR- lagen. För att läsa mer om vår integritetspolicy vänligen läs under ”kontakt” Om du motsätter dig vårt användande av dina personuppgifter kontakta oss på info@hotellniva.se